FOKUS & KUNSKAP

Konsultverksamheten i Riben Consulting bygger på Staffan Ribens långa erfarenhet som företagsledare inom oljeindustri och handel i ett antal länder, och på kompletterande kompetens i hans nätverk. Staffan har också bred erfarenhet från styrelsearbete.

Marknaderna för energi

MARKNADERNA FÖR ENERGI

Strategisk rådgivning

STRATEGISK RÅDGIVNING

Riben Consulting stöder företag med marknadsanalys, strategisk rådgivning och affärsutveckling

Utredningar & Utbildning

UTREDNINGAR & UTBILDNING

Utredningsprojekt för myndigheter och företag; information och utbildning om energifrågor

Arbete i styrelser

ARBETE I STYRELSER

Staffan Riben har lång erfarenhet av styrelsearbete i små och stora företag och i ideella föreningar