UPPDRAG

Här är några exempel på vad Staffan Riben har arbetat med under senare tid:

uppdrag

Under nära 15 år var Staffan ordförande i programrådet för Nätverket Olja & Gas (NOG). Nätverket drivs nu av Energimyndigheten under namnet Energimyndighetens forum för globala energifrågor (nog.se)

Utredningsuppdrag angående svensk försörjningsberedskap och beredskapslagring av olja.

Rådgivning till en internationell koncern rörande samarbete med nordiska företag inom energiområdet.

Under en rad år har Staffan hållit föreläsningar om de fossila bränslenas roll i energiförsörjningen vid introduktionskurs till civilingenjörsprogram.