Kampen för demokratin – finns det en väg ut ut Venezuelas misär?

9 januari, 2021

En av de allvarliga kriser i världen som har hamnat i skuggan av det dominerande nyhetsflödet under det tunga året 2020 utspelar sig i Venezuela. Landet styrs av en närmast diktatorisk regim. Övergreppen mot mänskliga rättigheter är väl dokumenterade. Politiska fångar räknas i flera hundratal, och tusentals dödas utomrättsligt av säkerhetsstyrkor varje år. Oppositionspolitiker fängslas…

Ett år senare … kan vi se en vändpunkt för Venezuela?

1 april, 2020

För ett år sedan fanns det hopp om att det sociala och ekonomiska förfallet i Venezuela skulle kunna stoppas. Och att en politisk lösning ganska snart skulle kunna föra landet tillbaka till demokrati. Så har det inte blivit. Det föreföll snarare som om president Maduros ställning stärktes under förra året, sedan oppositionens försök att få…

Nu avgörs Venezuelas öde

19 juli, 2019

Förhandlingar pågår just nu mellan två politiska krafter, med Norge som medlare. Å ena sidan regimen, ledd av den ifrågasatte presidenten Nicolás Maduro, som de facto har kontroll över statsapparaten. Å den andra, företrädare för oppositionen, ledd av talmannen i nationalförsamlingen, Juan Guaidó. Dessa samtal utgör en möjlighet att hitta en väg ut ur det…

Maduro och Guaidó

Det är rätt – men inte riskfritt – att stödja Guaidó

4 februari, 2019

Maduro och Guaidó Det är rätt – men inte riskfritt – att stödja Guaidó 4 februari 2019 Den politiska situationen i Venezuela står och väger. Å ena sidan president Maduro, som efter ett starkt ifrågasatt presidentval i maj förra året, då de ledande oppositionskandidaterna förhindrades delta, har intagit presidentposten för ytterligare en sexårsperiod. Å andra…

Nyårsönskan för Venezuela

30 december, 2018

Nyårsönskan för Venezuela 30 december 2018 Bland världens krishärdar är det en jag känner mig särskilt nära: Venezuela. Där har jag bott och arbetat, och sedan den perioden avslutades håller jag kontakt och följer utvecklingen. Ska 2019 bli ett år då den venezuelanska krisen kulminerar? Tidigare på min blogg har jag skrivit om landets ekonomiska…

15 år med NOG

1 september, 2017

Vem vill satsa på ny oljeproduktion? 12 april 2017 Olja har varit den viktigaste drivkraften för utvecklingen av det moderna samhället i snart 150 år. Nu vet vi att oljeeran måste följas av något annat, mer hållbart. Men de fossila energislagen olja, gas, och även kol, kommer att vara fundamentet för världens energiförsörjning i lång…

Finns en väg för Venezuela ur krisen?

20 april, 2017

Finns en väg för Venezuela ur krisen? 19 april 2017 Den 19 april varje år firar Venezuela att den långa och blodiga processen att frigöra landet från Spanien började år 1810 på denna dag. Men 207 år senare var det inte ett land i nationell feststämning som firade helgdag. Tvärtom kännetecknades dagen av enorma och…

Vem vill satsa på ny oljeproduktion?

12 april, 2017

Vem vill satsa på ny oljeproduktion? Omställningen till ett mer hållbart energisystem kommer att kräva enorma investeringar. Det gäller produktion, lagring och distribution av förnybar energi i form av el, värme och drivmedel. Fossil energi måste konkurrera med det förnybara om investeringsutrymmet. För i ett medellångt perspektiv, och det handlar om flera decennier, fortsätter världens…

Debatten om Nord Stream 2 är för ensidig

11 december, 2016

Debatten om Nord Stream 2 är för ensidig Just nu jagar svenska medier och politiker i flock när det gäller Gazproms planerade nya rörledningar för gas i Östersjön, Nord Stream 2. Projektet beskrivs som ett säkerhetspolitiskt hot, medan betydelsen för energiförsörjning och ekonomi hamnar i bakgrunden. Det behövs ett bredare synfält och lite mer av…

Venezuela mot en allt djupare ekonomisk och politisk kris

4 augusti, 2016

Venezuela mot en allt djupare ekonomisk och politisk kris 4 augusti 2016 Mitt arbete i och med Venezuela under andra halvan av 1990-talet och ett antal år in på 2000-talet har gjort att jag löpande följer vad som sker i landet.  Förutsättningarna borde egentligen vara goda för en positiv utveckling, men sedan millennieskiftet har Venezuelas…