STAFFAN RIBEN

Konsult

Staffan Riben är en senior managementkonsult som sedan 2002 driver sitt eget konsultföretag. Han arbetar som rådgivare och projektledare åt myndigheter och svenska och internationella företag. De flesta av hans uppdrag har anknytning till marknaderna för olja och gas och till omställningen mot ett mer hållbart energisystem.

Staffan är också engagerad i ideellt arbete, framför allt som ordförande i föreningen Projekt Aktivera Östhammar, som stödjer nyanlända flyktingars etablering och integration i kommunen (www.paosthammar.se)

Dessförinnan hade han en lång internationell karriär med ledande positioner inom petroleumindustrin, från produktion och förädling till distribution och handel.

Yrkesefarenhet i sammandrag

  • 15 år i Statoil-koncernen, bl a som chef för koncernens affärsområde Raffinering & Marknadsföring och medlem i koncernledningen, som VD för koncernens svenska bolag inom petrokemi och oljehandel och som VD för ett oljeproducerande dotterbolag i Venezuela.
  • 14 år i den svenska Axel Johnson Gruppen i Sverige, USA och Danmark, bl a som vice VD i oljebolaget Nynas.
  • 5 år i det svenska regeringskansliet (utbildnings- och finansdepartementen).

Se min profil på www.linkedin.com

Utbildning

  • Juristutbildning från Stockholms universitet
  • The Executive Program vid Darden School of Business, University of Virgina
Staffan Riben