Porträtt_komp

Staffan Ribens blogg

I dag inviger jag Riben Consultings nya hemsida. Till den har jag kopplat denna blogg. Här kommer jag att kommentera ekonomiska, politiska och andra frågor som har anknytning till energiförsörjning och -marknader.

Tillförsel av energi är en förutsättning för samfärdsel, industri och välstånd, ja, om man ser det lite bredare, för hela vår civilisation. Och miljön på vår jord påverkas av hur vi använder energi och vilka energislag vi utnyttjar.

Därför är det ingen brist på ämnen som jag gärna har synpunkter på. Jag välkomnar dem som vill lämna kommentarer här, eller uttrycka andra meningar.

Lämna en kommentar